نمایشگاه صنایع غذایی

بازدید گروهی از متخصصین شرکت رهام روشا(برند پرگولا) از غرفه فروشگاههای زنجیره ای رفاه در نمایشگاه صنایع غذایی سال 1399