نمایشگاه فروشگاههای زنجیره ای صنایع غذایی

بازدید تیم تخصصی مجموعه صنایع غذایی رهام روشا (برند پرگولا) از نمایشگاه صنایع غذایی در این بازدید نشست موثری با مدیران عالی مجموعه فروشگاههای زنجیره ای رفاه و وین مارکت صورت گرفت و همچنین دستاوردهای ارزنده ای در دیدار با تولید کنندگان مطرح در صنعت غذایی ،همچون مجموعه برنج محسن به کسب شد.