دریافت لوح تقدیر از بنیاد کودک

تقدیر و تشکر جناب آقای مهندس حرمت حسینی ناظری مدیرعامل بنیاد کودک از مهندس زارعی مدیر عامل مجموعه روهام روشا در جهت همیاری کودکان بورسیه تحت پوشش بنیاد کودک.

نمایشگاه فروشگاههای زنجیره ای صنایع غذایی

بازدید تیم تخصصی مجموعه صنایع غذایی رهام روشا (برند پرگولا) از نمایشگاه صنایع غذایی در این بازدید نشست موثری با مدیران عالی مجموعه فروشگاههای زنجیره ای رفاه و وین مارکت صورت گرفت و همچنین دستاوردهای ارزنده ای در دیدار با تولید کنندگان مطرح در صنعت غذایی ،همچون مجموعه برنج محسن به کسب شد.

نمایشگاه صنایع غذایی

بازدید گروهی از متخصصین شرکت رهام روشا(برند پرگولا) از غرفه فروشگاههای زنجیره ای رفاه در نمایشگاه صنایع غذایی سال 1399